Εγκατάσταση Δικτύου - Δομημένη καλωδίωση

 

Σχεδίαση και εγκατάσταση δικτύων

Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας δίνει η νέα τεχνολογία, μοιράστε το Internet, ανταλλάξτε τα αρχεία μεταξύ των συσκευών, επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έξω από την εταιρεία σας όσο και μέσα σε αυτήν, διαχειριστείτε κεντρικά τις εκτυπώσεις, διαφυλάξτε τα αρχεία σας με κεντρική διαχείριση και εφαρμόστε πολιτικές πρόσβαση σε αυτά.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν δημιουργώντας ένα σύγχρονο και καλά σχεδιασμένο δίκτυο.

Οι προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο δίκτυο είναι ο σωστός σχεδιασμός η προμήθεια των σωστών υλικών αλλά και η διασφάλιση της σωστή εφαρμογής της δομημένης καλωδίωσης

Όλα αυτά η εταιρεία μας με έμπειρους τεχνικούς και τα σωστά μηχανήματα μπορούμε να σας τα εξασφαλίσουμε για σας και την επιχείρηση σας.

Μερικές από τις εφαρμογές για την δημιουργία του εταιρικού σας δικτύου που αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας είναι:

Μελέτη τοπικού δικτύου φωνής και δεδομένων

 • Σχεδιασμός και χαρτογράφηση δικτύου και πριζών
 • Προμήθεια για λογαριασμό σας του καταλληλότερου εξοπλισμού (καλώδια, routers, πρίζες κλπ)
 • Κατασκευή των απαραίτητων καναλιών για την καλωδίωση του δικτύου
 • Κατασκευή καλωδίων και πριζών δικτύου
 • Καλωδίωση δικτύου υπολογιστών
 • Καλωδίωση Server (διακομιστή)
 • Εγκατάσταση κατανεμητή (Patch Panel)
 • Εγκατάσταση Rack
 • Έλεγχος για συνδεσιμότητα δικτύου
 • Πιστοποίηση συνδέσεων δικτύου

 

Υπάρχουν αρκετές εργασίες στο σπίτι/εταιρεία σας οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολες με την εγκατάσταση ενός τοπικού δικτύου υπολογιστών.
Οι κυριότερες εφαρμογές είναι :

 • Διαμοιρασμός του Internet σε πάρα πολλούς Η/Υ με απόλυτη ασφάλεια
 • Εύκολη ανταλλαγή αρχείων μεταξύ Η/Υ
 • Εύκολος διαμοιρασμός των εκτυπωτών
 • Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν σε ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα .