Εγκατάσταση ADSL

Προώθηση Ιστοσελίδων

Στις μέρες μας που το Internet έχει γίνει απαραίτητο και μπορείτε να το έχετε με πολύ μικρό κόστος με μία από τις πολλές εταιρείες που βρίσκονται στην Ελλάδα εμείς αναλαμβάνουμε από την ώρα που θα παραλάβετε τον εξοπλισμό και έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση από την εταιρεία Πάροχο να σας κάνουμε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα λειτουργούν κανονικά και χωρίς προβλήματα.

Ο τεχνικός που έρχεται στον χώρο σας εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:

Εργασίες στο σπίτι

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Router
  • Ρυθμίσεις και εκπαίδευση του περιηγητή σας ( Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, κτλ.)
  • Παραμετροποίηση του προγράμματος για το e-mail (Windows Live, Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird)
  • Εκπαίδευση στο πρόγραμμα του e-mail

Εκτιμώμενες ώρες για την παραπάνω εργασία: 1 ώρα