Αντικατάσταση Inverter

Χαλασμένο inverter προβλήματα που παρουσιάζονται

Πολλά από τα παρακάτω συμπτώματα παρουσιάζονται από χαλασμένο Inverter ενα ανταλλακτικό που βρίσκεται στη βάση της οθόνης και ευθύνεται τις περισσότερες φορές για τα ακόλουθα:

  • Ενώ το Laptop σας δουλεύει κανονικά ξαφνικά η Οθόνη σας ξεθωριάζει τόσο πολύ που ίσα-ίσα φαίνεται, μετά απο μερική ώρα η φωτεινότητα οθόνη υπάρχει πιθανότητα επανέλθει στα κανονικά επίπεδα.
  • Η οθόνη σας είναι ξεθωριασμένη μόνιμα τόσο που ίσα-ίσα βλέπετε τα εικονίδια και την επιφάνεια εργασίας.
  • Ακούτε ένα μικρό ήχο σαν βραχυκύκλωμα στην βάση της οθόνης όπου και βρίσκετε το Inverter.
  • To Laptop σας δουλεύει κανονικά όταν το συνδέεται σε εξωτερική Οθόνη.

Η επισκευή του Inverter είναι κατά πολύ φτηνότερη από την επισκευή της Οθόνης λόγω του ότι είναι σχετικά φτηνό το ανταλλακτικό.