Τεχνική υποστήριξη Η/Υ
 • Τεχνικός στο σπίτι
 • Επισκευές Η/Υ
 • Εγκατάσταση Windows
 • Εγκατάσταση ADSL
 • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
 • Αφαίρεση ιών
 • Ανάκτηση δεδομένων
Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Κατασκευή Ιστοσελίδων
 • Φιλοξενία Ιστοσελίδων
 • Προώθηση Ιστοσελίδων
 • Δωρεάν eshop
 • Πακέτα Google Adwords
Επισκευές Laptop / Desktop
 • Επισκευή Laptop
 • Επισκευή Οθόνης Laptop
 • Επισκευή Laptop Βύσματος Τροφοδοσίας
 • Αντικατάσταση Inverter Laptop
 • Επισκευή Πληκτρολογίου Laptop
 • Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου
 • Αναβαθμίσεις Laptop

Υποστήριξη Εταιρειών

 • Τεχνικός στην εταιρεία
 • Μηνιαία / Ετήσια Συμβόλαια
 • Επισκευή Υπολογιστών
 • Υποστήριξη / Σχεδιασμός Δικτύων
 • Αφαίρεση ιών
 • Απομακρυσμένη Υποστήριξη
 • Ανάκτηση δεδομένων
 • Εκπαίδευση